Bedste priser på LEI-koder

lei-koder

De bedste LEI-kode priser finder du ved at søge og sammenligne udstedere på nettet. Priserne på LEI-koder varierer fra den ene udsteder til den anden. Selvom der ikke er de store forskelle, kan det godt betale sig at tjekke priserne. Samtidig er det værd at huske på, at det ikke kun er prisen, der bør afgøre dit valg.

Den vigtigste prisforskel ligger reelt i, om du vælger at betale for din LEI-kodes gyldighed i kortere eller længere tid. Det gælder for alle udstedere af LEI-koder, at hvis du nøjes med at betale for gyldighed i 1 år, bliver det dyrere, end hvis du betaler for 3 eller 5 års gyldighed. Altså, det bliver relativt billigere pr. år, jo længere periode du betaler for, at din LEI-kode skal være gyldig. Gyldighedsperioden er dit valg.

Selvfølgelig er prisen på din LEI-kode vigtig. Samtidig er det vigtigt, at din udsteder af LEI-koder også yder en vis service og support. Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at kunne kommunikere med din udsteder af LEI-koden, og måske er det da en fordel, at udstederen taler dansk. I hvert fald engelsk.

Sammenlign udstedere af LEI-koder

Når du sammenligner udstedere af LEI-koder, og deres forskellige priser, kan det være en ide at fokusere på at sammenligne de danske udstedere af LEI-koder. Hvordan er deres support, hvilke andre services tilbyder de. Du kan godt vælge en udenlandsk udsteder, for reglerne er de samme over hele verden. Men mon ikke det er smartest at have en udsteder, der kender de danske forhold og samtidig taler og skriver dansk?

Foruden prisen for udstedelse af selve LEI-koden kan det være interessant, om den pågældende udsteder også tilbyder LEI-certifikat og LEI-tag. Flere udstedere tilbyder en samlet pris for LEI-kode, certifikat og tag, som kan gælde i kortere eller længere perioder, alt efter dit valg. Du må sammenligne udstederne.

En sådan udsteder kaldes jo også for en LOU, forkortelsen for det engelske Legal Operating Unit. En LOU skal være autoriseret til at udstede LEI-koder, og koderne skal derpå placeres i LEI Register, hvor dine data som juridisk enhed i princippet kan tjekkes af hvem som helst. Det er en fordel for dig.

Systemet med LEI-koderne giver en åbenhed, og det gør internationale, finansielle transaktioner mere gennemsigtige. Når du får udstedt en LEI-kode, kan det derfor være til din fordel også at få et LEI-certifikat og et LEI-tag. I banken vil de for eksempel bede om et LEI-certifikat, når du skal åbne en konto.

LEI-certifikatet er et dokument, både på papir og digitalt, der viser de data, der ligger til grund for din LEI-kode. Har du din egen hjemmeside, vil du med fordel kunne placere et LEI-tag på siden. Dette LEI-tag er reelt blot et link, der giver besøgende på din hjemmeside mulighed for at tjekke dine data i LEI Register.

Men du sender et vigtigt signal ved at have et LEI-tag på din hjemmeside. Når du tjekker på nettet for at finde de bedste LEI-kode priser, kan du med fordel samtidig holde øje med, hvordan priserne er, hvis LEI-certifikat og LEI-tag skal være inkluderet. Vil du have hele pakken? Så vælg den danske udsteder, der har de bedste priser og den bedste service for både kode, certifikat og tag. Så er du fuldt garderet.